Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 7
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 8
 • 01:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
 • 01:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
 • 02:02
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 12
 • 02:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
 • 03:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)
 • 03:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 9
 • 04:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 12
 • 04:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
 • 05:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
  Tập 16
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
 • 05:32
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 12
 • 06:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 11
 • 06:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 8
 • 07:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 5
 • 07:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 6
 • 08:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 19
 • 08:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 20
 • 09:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 11
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 5
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 6
 • 10:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 8
 • • LIVE
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
 • 11:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 6
 • 12:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 19
 • 12:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 20
 • 13:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 11
 • 13:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 11
 • 14:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 11
 • 14:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 8
 • 15:00
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 5
 • 15:30
  Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2)
  Tập 6
 • 16:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 19
 • 16:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4)
  Tập 20
 • 17:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 5
 • 17:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết Thêm Lần Nữa!
  Tập 6
 • 18:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 12
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 7
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 8
 • 19:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 12
 • 20:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
 • 20:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)
 • 21:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 9
 • 21:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 12
 • 22:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 15)
 • 22:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 16)
 • 23:02
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 4)
 • 23:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 5)

Animax
Kỳ Án Siêu Nhiên (Phần 2) - Tập 5

11:00
19/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật