Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 12
 • 01:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 13
 • 01:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 14
 • 02:00
  Trại Xanh
  Tập 17
 • 02:30
  Trại Xanh
  Tập 18
 • 03:00
  Trại Xanh
  Tập 19
 • 03:30
  Trại Xanh
  Tập 20
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 3
 • 04:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 4
 • 05:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 5
 • 05:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 6
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 5
 • 07:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 6
 • 07:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 08:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 12
 • 08:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 13
 • 09:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 14
 • 09:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 10:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
 • 10:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
 • 11:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
 • 11:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 1
 • 12:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 2
 • 12:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 3
 • 13:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 4
 • 13:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 5
 • 14:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 14:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 12
 • 15:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 13
 • 15:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 14
 • 16:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 37
 • 16:28
  Gintama (Phần 1)
  Tập 38
 • 16:56
  Gintama (Phần 1)
  Tập 39
 • • LIVE
  Gintama (Phần 1)
 • 18:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 16)
 • 18:28
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 17)
 • 18:56
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
 • 19:24
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
 • 20:00
  Trại Xanh
  Tập 17
 • 20:28
  Trại Xanh
  Tập 18
 • 20:56
  Trại Xanh
  Tập 19
 • 21:24
  Trại Xanh
  Tập 20
 • 22:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 3
 • 22:28
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 4
 • 22:56
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 5
 • 23:24
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 6

Animax
Gintama (Phần 1) - Tập 40

17:24
21/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật