Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Naruto (Tập 97)
  Naruto (Tập 97)
 • 00:30
  Naruto (Tập 98)
  Naruto (Tập 98)
 • • LIVE
  Anh Hùng Kiến Quốc
 • 01:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 2
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 7
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 8
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 10
 • 04:00
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 2
 • 04:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 1
 • 05:00
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 2
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 10
 • 06:00
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 1
 • 06:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 9
 • 07:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 07:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 08:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 08:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
 • 09:30
  Naruto (Tập 95)
  Naruto (Tập 95)
 • 10:00
  Naruto (Tập 96)
  Naruto (Tập 96)
 • 10:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 9
 • 11:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 11:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 12:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 12:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 14:00
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 1
 • 14:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 9
 • 15:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 15:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 16:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 16:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 54
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 55
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 10
 • 18:30
  Naruto (Tập 97)
  Naruto (Tập 97)
 • 19:00
  Naruto (Tập 98)
  Naruto (Tập 98)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
 • 20:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 7
 • 20:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 8
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 10
 • 21:30
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 2
 • 22:00
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 1
 • 22:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 2
 • 23:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 7
 • 23:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 8
Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Phần 2 - Tập 19)
Thời gian chiếu: 09:30 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Kuroko là một trong những tuyển thủ thuộc Thế Hệ Kì Tích, nhưng cậu được mệnh danh là bóng ma vì ít có người biết tới. Cậu quyết tâm hỗ trợ đội bóng mới của mình hướng tới chức vô địch trên toàn Nhật Bản.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật