Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Naruto (Tập 91)
  Naruto (Tập 91)
 • 00:30
  Naruto (Tập 92)
  Naruto (Tập 92)
 • 01:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 5
 • 01:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 6
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 12)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 12)
 • 02:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 11
 • 03:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 12
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 7)
  Fena: Công Chúa Hải Tặc (Tập 7)
 • 04:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 11
 • 04:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 5
 • 05:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 6
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 7
 • 06:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 93
 • 06:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 94
 • 07:00
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 23
 • 07:30
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 24
 • 08:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 95
 • 08:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 96
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 11)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 11)
 • 09:30
  Naruto (Tập 89)
  Naruto (Tập 89)
 • 10:00
  Naruto (Tập 90)
  Naruto (Tập 90)
 • 10:30
  Trại Xanh
  Tập 17
 • 11:00
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 23
 • 11:30
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 24
 • 12:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 95
 • 12:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 96
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 11)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 11)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 6
 • 14:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 93
 • 14:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 94
 • 15:00
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 23
 • 15:30
  Bóng Chày Và Tiền Bạc
  Tập 24
 • 16:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 95
 • 16:30
  Gintama (Phần 2)
  Tập 96
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 51
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 52
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 7
 • 18:30
  Naruto (Tập 91)
  Naruto (Tập 91)
 • 19:00
  Naruto (Tập 92)
  Naruto (Tập 92)
 • • LIVE
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 12)
 • 20:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 11
 • 20:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 12
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 7
 • 21:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 11
 • 22:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 5
 • 22:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 6
 • 23:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 11
 • 23:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 12
Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Phần 2 - Tập 21)
Thời gian chiếu: 04:30 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Kuroko là một trong những tuyển thủ thuộc Thế Hệ Kì Tích, nhưng cậu được mệnh danh là bóng ma vì ít có người biết tới. Cậu quyết tâm hỗ trợ đội bóng mới của mình hướng tới chức vô địch trên toàn Nhật Bản.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật