Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 84
 • 00:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 85
 • 01:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 15
 • 01:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 16
 • 02:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 7
 • 02:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 13
 • 03:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 03:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 9
 • 04:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 12
 • 04:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 15
 • 05:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 16
 • 05:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 10
 • 06:00
  Naruto
  Tập 73
 • 06:30
  Naruto
  Tập 74
 • • LIVE
  Nhất Quyền Nhân
 • 07:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 22
 • 08:00
  Naruto
  Tập 75
 • 08:30
  Naruto
  Tập 76
 • 09:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 6
 • 09:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 82
 • 10:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 83
 • 10:30
  Naruto
  Tập 74
 • 11:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 21
 • 11:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 22
 • 12:00
  Naruto
  Tập 75
 • 12:30
  Naruto
  Tập 76
 • 13:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 6
 • 13:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 9
 • 14:00
  Naruto
  Tập 73
 • 14:30
  Naruto
  Tập 74
 • 15:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 21
 • 15:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 22
 • 16:00
  Naruto
  Tập 75
 • 16:30
  Naruto
  Tập 76
 • 17:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 21
 • 17:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 22
 • 18:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 10
 • 18:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 84
 • 19:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 85
 • 19:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 7
 • 20:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 13
 • 20:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 21:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 9
 • 21:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 12
 • 22:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 15
 • 22:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 16
 • 23:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 13
 • 23:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình (Tập 11)
Thời gian chiếu: 20:00 23/06/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật