Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Naruto (Tập 95)
  Naruto (Tập 95)
 • 00:30
  Naruto (Tập 96)
  Naruto (Tập 96)
 • 01:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 01:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 9
 • 04:00
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 1
 • 04:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 05:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 06:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 12
 • 06:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 8
 • 07:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 7
 • 07:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 8
 • 08:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 1
 • 08:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 2
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 13)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 13)
 • 09:30
  Naruto (Tập 93)
  Naruto (Tập 93)
 • 10:00
  Naruto (Tập 94)
  Naruto (Tập 94)
 • 10:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 8
 • 11:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 7
 • 11:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 8
 • 12:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 1
 • 12:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 2
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 13)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 13)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 8
 • 14:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 12
 • 14:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 8
 • 15:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 7
 • 15:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 8
 • 16:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 1
 • 16:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2)
  Tập 2
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 53
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 54
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 9
 • 18:30
  Naruto (Tập 95)
  Naruto (Tập 95)
 • 19:00
  Naruto (Tập 96)
  Naruto (Tập 96)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 14)
 • 20:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • 20:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 6
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 9
 • 21:30
  Biệt Đội Nữ Chiến Binh Lily
  Tập 1
 • 22:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 22:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 23:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 5
 • • LIVE
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
Lupin Đệ Tam (Phần 5 - Tập 19)
Thời gian chiếu: 13:00 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Lupin đệ tam là một phim trộm cắp năm 2014 của Nhật Bản do Kitamura Ryuhei đạo diễn, dựa trên manga cùng tên của họa sĩ Monkey Punch, với sự tham gia của các diễn viên Oguri Shun, Ngôn Thừa Húc, Tamayama Tetsuji, Ayano Gō, Kuroki Meisa và Tadanobu Asano.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật