Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 81)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 81)
 • 00:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 82)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 82)
 • 01:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
 • 01:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
 • 02:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 8)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 8)
 • 02:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 1
 • 03:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 2
 • 03:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 2
 • 04:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 82
 • 04:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
 • 05:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
 • 05:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 4
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 81
 • 06:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 1
 • 07:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 1
 • 07:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 2
 • 08:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
 • 08:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)
 • 09:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 7)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 7)
 • 09:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 79)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 79)
 • 10:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 80)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 80)
 • 10:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 1
 • 11:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 1
 • 11:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 2
 • 12:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
 • • LIVE
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)
 • 13:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 7)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 7)
 • 13:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 3
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 81
 • 14:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 1
 • 15:00
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 1
 • 15:30
  Ván Trượt Vĩnh Cửu
  Tập 2
 • 16:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 15)
 • 16:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)
 • 17:00
  Last Period: Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới
  Tập 10
 • 17:30
  Last Period: Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới
  Tập 11
 • 18:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 4
 • 18:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 81)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 81)
 • 19:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 82)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 82)
 • 19:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 8)
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân (Tập 8)
 • 20:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 1
 • 20:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 2
 • 21:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 3
  Tập 2
 • 21:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 82
 • 22:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 18)
 • 22:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
  Giỏ Trái Cây (Phần 2 - Tập 19)
 • 23:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 1
 • 23:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 2

Animax
Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 16)

12:30
28/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật