Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 90
 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 91
 • 01:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 19
 • 01:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 20
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 10
 • 02:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 5
 • 03:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 6
 • 03:30
  Horimiya
  Tập 5
 • 04:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 35
 • 04:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 19
 • 05:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 20
 • 05:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 7
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 34
 • 06:30
  Horimiya
  Tập 4
 • 07:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • • LIVE
  Thất Hình Đại Tội
 • 08:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 08:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4
 • 09:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 9
 • 09:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 88
 • 10:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 89
 • 10:30
  Horimiya
  Tập 4
 • 11:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • 11:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 12:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 12:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4
 • 13:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 9
 • 13:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 6
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 34
 • 14:30
  Horimiya
  Tập 4
 • 15:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • 15:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 16:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 16:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4
 • 17:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 38
 • 17:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 39
 • 18:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 7
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 90
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 91
 • 19:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 10
 • 20:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 5
 • 20:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 6
 • 21:00
  Horimiya
  Tập 5
 • 21:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 35
 • 22:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 19
 • 22:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 20
 • 23:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 5
 • 23:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 6

Animax
Thất Hình Đại Tội - Tập 18

07:30
07/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật