Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
 • 01:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
 • 01:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
 • 02:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
 • 02:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Mối Liên Kết Băng Giá
  Tập
 • 04:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 9
 • • LIVE
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
 • 05:00
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 11
 • 05:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 12
 • 06:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 1
 • 07:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 2
 • 07:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
 • 08:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
 • 08:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
 • 09:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
 • 09:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 23
 • 10:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 24
 • 10:30
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 1
 • 11:00
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 2
 • 11:30
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 11
 • 12:00
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 12
 • 12:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 1
 • 13:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 2
 • 13:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 28)
 • 14:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 29)
 • 15:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 30)
 • 15:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 31)
 • 16:00
  Naruto (Tập 61)
  Naruto (Tập 61)
 • 16:28
  Naruto (Tập 62)
  Naruto (Tập 62)
 • 16:56
  Naruto (Tập 63)
  Naruto (Tập 63)
 • 17:24
  Naruto (Tập 64)
  Naruto (Tập 64)
 • 18:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 23
 • 18:28
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 24
 • 19:00
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 1
 • 19:28
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 2
 • 20:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0: Mối Liên Kết Băng Giá
  Tập
 • 21:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 1
 • 22:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 2
 • 22:30
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 9
 • 22:58
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 10
 • 23:26
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 11
 • 23:54
  Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh
  Tập 12

Animax
Cuộc Sống Tại Dị Giới Của Hiền Giả Tái Sinh - Tập 10

04:30
03/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật