Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 72)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 72)
 • 01:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 12
 • 01:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 13
 • 02:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 3
 • 02:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 03:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10
 • 03:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 22
 • 04:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 78
 • 04:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 12
 • 05:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 13
 • 05:30
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 11
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 06:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 21
 • 07:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 21
 • 07:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 22
 • 08:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 11
 • 08:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 12
 • 09:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 2
 • 09:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 69)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 69)
 • 10:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 70)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 70)
 • 10:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 21
 • 11:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 21
 • 11:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 22
 • 12:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 11
 • 12:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 12
 • 13:00
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 2
 • 13:30
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 10
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 14:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 21
 • • LIVE
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
 • 15:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 22
 • 16:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 11
 • 16:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 12
 • 17:00
  Last Period: Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới
  Tập 5
 • 17:30
  Last Period: Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới
  Tập 6
 • 18:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 11
 • 18:30
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 71)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 71)
 • 19:00
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 72)
  Hắc Giáo Đoàn (Tập 72)
 • 19:30
  Chuyển Sinh Cùng Cậu Bạn Mỹ Nhân
  Tập 3
 • 20:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 20:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10
 • 21:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 22
 • 21:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 78
 • 22:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 12
 • 22:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 2)
  Tập 13
 • 23:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 23:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10

Animax
Lupin Đệ Tam (Phần 6) - Tập 21

15:00
21/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật