Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Naruto
  Tập 86
 • 01:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 01:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 02:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 03:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 03:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 04:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 04:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 05:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 05:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 06:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 06:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 07:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 07:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 08:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 08:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 09:30
  Naruto
  Tập 83
 • 10:00
  Naruto
  Tập 84
 • 10:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 11:00
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 3
 • 11:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 12:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 12:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 8)
 • 13:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 3
 • 14:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 8
 • 14:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • • LIVE
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
 • 15:30
  Chuyển Sinh Thành Đại Ác Nữ: Kiểu Gì Cũng Chết!
  Tập 4
 • 16:00
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 9
 • 16:30
  Đông Phương Chiến Ký
  Tập 10
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 48
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 49
 • 18:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 4
 • 18:30
  Naruto
  Tập 85
 • 19:00
  Naruto
  Tập 86
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 20:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
 • 21:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 5
 • 21:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc
  Tập 9
 • 22:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 3
 • 22:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 4
 • 23:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 1
 • 23:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 2
Naruto (Tập 76)
Thời gian chiếu: 10:00 26/01/2023 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào năm cuối trung học, chàng trai Yota Narukami đã gặp một cô gái bí ẩn có tên là Hinaga, tự xưng là Thần toàn trí. Một mùa hè náo động tiến tới Ngày tận thế sắp bắt đầu.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật