Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 15)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 15)
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 16)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 16)
 • 01:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
 • 01:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
 • 02:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
 • 02:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
 • 03:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
 • 03:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 22
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 14
 • 04:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
 • 05:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
 • 05:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 3)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 3)
 • 06:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 1
 • 06:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 21
 • 07:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
 • 07:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
 • 08:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
 • 08:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 5)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 5)
 • 09:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 13)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 13)
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 14)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 14)
 • 10:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 21
 • 11:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
 • 11:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
 • 12:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
 • • LIVE
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 5)
 • 13:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 18)
 • 13:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 2)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 2)
 • 14:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 1
 • 14:30
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 21
 • 15:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 7)
 • 15:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 8)
 • 16:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 4)
 • 16:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 5)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 5)
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 84
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 85
 • 18:00
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 3)
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới (Tập 3)
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 15)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 15)
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 16)
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Tập 16)
 • 19:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2 - Tập 19)
 • 20:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
 • 20:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
 • 21:00
  Nhất Quyền Nhân
  Tập 22
 • 21:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 14
 • 22:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 9)
 • 22:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư (Tập 10)
 • 23:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 6)
 • 23:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Tập 7)
Naruto (Tập 86)
Thời gian chiếu: 19:00 01/02/2023 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào năm cuối trung học, chàng trai Yota Narukami đã gặp một cô gái bí ẩn có tên là Hinaga, tự xưng là Thần toàn trí. Một mùa hè náo động tiến tới Ngày tận thế sắp bắt đầu.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật