Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:24
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 4
 • 01:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 01:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 15
 • 02:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 16
 • 02:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 17
 • 03:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 18
 • 03:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 8
 • 04:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 9
 • 04:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 10
 • 05:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 05:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 12
 • 06:00
  Trại Xanh
  Tập 24
 • 06:30
  Những Cô Gái Âm Nhạc
  Tập 3
 • 07:00
  Những Cô Gái Âm Nhạc
  Tập 4
 • 07:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 3
 • 08:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 4
 • 08:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 5
 • • LIVE
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
 • 09:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 1
 • 10:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 2
 • 10:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 3
 • 11:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 4
 • 11:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 5
 • 12:00
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 6
 • 12:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 7
 • 13:00
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 8
 • 13:30
  Nhà Thuốc Tại Dị Giới
  Tập 9
 • 14:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 3
 • 14:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 4
 • 15:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 5
 • 15:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 6
 • 16:00
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 25
 • 16:28
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 26
 • 16:56
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 27
 • 17:24
  Hắc Giáo Đoàn
  Tập 28
 • 18:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 8
 • 18:28
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 9
 • 18:56
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 10
 • 19:24
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 19:52
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 12
 • 20:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập 1
 • 21:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 21:28
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 21:56
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 8
 • 22:24
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 9
 • 23:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 1
 • 23:28
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 2
 • 23:56
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 3
Naruto (Tập 95)
Thời gian chiếu: 09:30 09/02/2023 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào năm cuối trung học, chàng trai Yota Narukami đã gặp một cô gái bí ẩn có tên là Hinaga, tự xưng là Thần toàn trí. Một mùa hè náo động tiến tới Ngày tận thế sắp bắt đầu.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật