Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 76
 • 00:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 01:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 78
 • • LIVE
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
 • 02:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 02:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10
 • 03:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 11
 • 03:30
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 12
 • 04:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 19
 • 04:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 20
 • 05:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 21
 • 05:30
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 22
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 1
 • 07:00
  Tôi Đã Tiêu Diệt Quái Nhầy Suốt 300 Năm Và Đạt Cấp Tối Thượng
  Tập 2
 • 07:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 76
 • 08:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 08:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 78)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 78)
 • 09:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 79)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 79)
 • 09:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 9
 • 10:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 10
 • 10:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 11
 • 11:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 12
 • 11:30
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 9
 • 12:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 10
 • 12:30
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 11
 • 13:00
  Công Chúa Ngủ Trong Lâu Đài Quỷ
  Tập 12
 • 13:30
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 1
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 76)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 76)
 • 14:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 77)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 77)
 • 15:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 78)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 78)
 • 15:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 79)
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6 - Tập 79)
 • 16:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 5
 • 16:28
  Gintama (Phần 1)
  Tập 6
 • 16:56
  Gintama (Phần 1)
  Tập 7
 • 17:24
  Gintama (Phần 1)
  Tập 8
 • 18:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 9
 • 18:28
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 10
 • 18:56
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 11
 • 19:24
  Vua Bóng Chuyền (Phần 1)
  Tập 12
 • 20:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 20:28
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 10
 • 20:56
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 11
 • 21:24
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 12
 • 22:00
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 19
 • 22:28
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 20
 • 22:56
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 21
 • 23:24
  Thất Nghiệp Chuyển Sinh
  Tập 22

Animax
Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6) - Tập 79

01:30
25/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật