Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 76
 • 00:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 01:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 13
 • 01:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 14
 • 02:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 3
 • 02:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 11
 • 03:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 12
 • 03:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 6
 • 04:00
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 24
 • 04:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 13
 • 05:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 14
 • 05:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 6
 • 06:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 11
 • 06:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 5
 • 07:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 11
 • 07:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 12
 • 08:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 9
 • 08:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 10
 • 09:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 2
 • 09:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 74
 • 10:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 75
 • • LIVE
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
 • 11:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 11
 • 11:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 12
 • 12:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 9
 • 12:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 10
 • 13:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 2
 • 13:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 5
 • 14:00
  Ma Nữ Ở Góc Phố (Phần 2)
  Tập 11
 • 14:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 5
 • 15:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 11
 • 15:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 12
 • 16:00
  Granbelm
  Tập 9
 • 16:30
  Granbelm
  Tập 10
 • 17:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 17
 • 17:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 18
 • 18:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 6
 • 18:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 76
 • 19:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 77
 • 19:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 3
 • 20:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 11
 • 20:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 12
 • 21:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 5)
  Tập 6
 • 21:30
  Giỏ Trái Cây (Phần 1)
  Tập 24
 • 22:00
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 13
 • 22:30
  Huyền Thoại Anh Hùng Không Gian Phần 2
  Tập 14
 • 23:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 11
 • 23:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 12
Thiên Tài Sạch Sẽ Aoyama
Thời gian chiếu: 06:30 20/05/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật