Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 12)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 12)
 • 00:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 13)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 13)
 • 01:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 14)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 14)
 • 01:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 6
 • 02:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 7
 • 02:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 8
 • 03:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 9
 • 03:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 9
 • 04:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 10
 • 04:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 1)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 1)
 • 05:00
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 2)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 2)
 • 05:30
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 3)
  Đệ Nhất Sát Thủ Tái Sinh Thành Quý Tộc (Tập 3)
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 3
 • 07:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 4
 • 07:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 5
 • 08:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 6
 • 08:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 9
 • 09:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 10
 • 09:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 6
 • 10:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 7
 • 10:30
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 8
 • 11:00
  Ngôi Nhà Của Những Chiếc Bóng (Phần 2)
  Tập 9
 • 11:30
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 12:00
  Gintama (Phần 2 - Tập 69)
  Gintama (Phần 2 - Tập 69)
 • 12:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 70)
  Gintama (Phần 2 - Tập 70)
 • 13:00
  Gintama (Phần 2 - Tập 71)
  Gintama (Phần 2 - Tập 71)
 • 13:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 72)
  Gintama (Phần 2 - Tập 72)
 • 14:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 3
 • 14:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 4
 • 15:00
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 5
 • 15:30
  Đàn Anh Của Tôi Thật Phiền Phức
  Tập 6
 • 16:00
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 5
 • 16:28
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 6
 • 16:56
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 7
 • 17:24
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 8
 • 17:52
  Nấu Ăn Tại Dị Giới Với Kĩ Năng Bá Đạo
  Tập 9
 • 18:30
  Gintama (Phần 2 - Tập 69)
  Gintama (Phần 2 - Tập 69)
 • 18:58
  Gintama (Phần 2 - Tập 70)
  Gintama (Phần 2 - Tập 70)
 • 19:26
  Gintama (Phần 2 - Tập 71)
  Gintama (Phần 2 - Tập 71)
 • 19:54
  Gintama (Phần 2 - Tập 72)
  Gintama (Phần 2 - Tập 72)
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 13)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 13)
 • 20:58
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 14)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 14)
 • 21:26
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 15)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 15)
 • 21:54
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 16)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 16)
 • 22:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 9)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 9)
 • 23:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 10)
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 10)
 • • LIVE
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2 - Tập 11)

Animax

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật