Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 17
 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 18
 • 01:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 3
 • 01:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 4
 • 02:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 4
 • 02:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
  Tập 16
 • 03:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
  Tập 17
 • 03:30
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 4
 • 04:00
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 04:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 3
 • 05:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 4
 • 05:30
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 1
 • 06:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 33
 • 06:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 34
 • 07:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 1
 • 07:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 2
 • 08:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 35
 • 08:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 36
 • 09:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 3
 • 09:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 15
 • 10:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 16
 • 10:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 34
 • 11:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 1
 • 11:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 2
 • 12:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 35
 • 12:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 36
 • 13:00
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 3
 • 13:30
  Công Chúa Bán Yêu
  Tập 24
 • 14:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 33
 • 14:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 34
 • 15:00
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 1
 • 15:30
  Sự Ban Phước Của Các Vị Thần
  Tập 2
 • 16:00
  Gintama (Phần 1)
  Tập 35
 • 16:30
  Gintama (Phần 1)
  Tập 36
 • 17:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 17:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 19
 • 18:00
  Công Chúa Bán Yêu: Hồi 2
  Tập 1
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 17
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 18
 • 19:30
  Osamake: Chuyện Tình Bi Hài Về Cô Bạn Thời Thơ Ấu Không Chịu Thua
  Tập 4
 • 20:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
  Tập 16
 • 20:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
  Tập 17
 • 21:00
  Khi Các Tế Bào Hoạt Động!
  Tập 4
 • 21:30
  Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy
  Tập 11
 • 22:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 3
 • 22:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái
  Tập 4
 • • LIVE
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
 • 23:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 2)
  Tập 17

Animax
Vua Bóng Chuyền (Phần 2) - Tập 17

23:30
15/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật