Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 6
 • 00:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 7
 • 01:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 8
 • 01:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 9
 • 02:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 1)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 1)
 • 02:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 2)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 2)
 • 03:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 3)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 3)
 • 03:30
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 4)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 4)
 • 04:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái (Phần 2)
  Tập 23
 • 04:30
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái (Phần 2)
  Tập 24
 • 05:00
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 1
 • 05:30
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 2
 • 06:00
  Tổng Hợp Animax
  Tập
 • 06:30
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 3
 • 07:00
  Huyền Thoại Tây Du Ký: Nhất Tâm
  Tập 4
 • 07:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 6
 • 08:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 7
 • 08:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 8
 • 09:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 9
 • 09:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 1)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 1)
 • 10:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 2)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 2)
 • 10:30
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 3)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 3)
 • 11:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 4)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 4)
 • 11:30
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 2
 • 12:00
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 3
 • 12:30
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 4
 • 13:00
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 5
 • 13:30
  Nguyệt Đạo Dẫn Đến Dị Giới
  Tập 6
 • 14:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 6
 • 14:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 7
 • 15:00
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 8
 • 15:30
  Vua Anh Hùng Chuyển Sinh Thành Tân Binh Mạnh Nhất Thế Giới
  Tập 9
 • 16:00
  Gintama (Phần 2)
  Tập 57
 • 16:28
  Gintama (Phần 2)
  Tập 58
 • 16:56
  Gintama (Phần 2)
  Tập 59
 • 17:24
  Gintama (Phần 2)
  Tập 60
 • 18:00
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 1)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 1)
 • 18:28
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 2)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 2)
 • 18:56
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 3)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 3)
 • 19:24
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 4)
  Vua Bóng Chuyền (Phần 4 - Tập 4)
 • 20:00
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 1)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 1)
 • 20:28
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 2)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 2)
 • 20:56
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 3)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 3)
 • 21:24
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 4)
  Đông Phương Chiến Ký (Phần 2 - Tập 4)
 • 22:00
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái (Phần 2)
  Tập 23
 • • LIVE
  Dịch Vụ Thuê Bạn Gái (Phần 2)
 • 22:56
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 1
 • 23:24
  Thế Giới Ngầm Vùng Hakata
  Tập 2

Animax
Dịch Vụ Thuê Bạn Gái (Phần 2) - Tập 24

22:28
26/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật