Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 88
 • 00:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 89
 • 01:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • 01:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 02:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 9
 • 02:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 03:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4
 • 03:30
  Horimiya
  Tập 4
 • 04:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 34
 • 04:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • 05:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 05:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 6
 • 06:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 33
 • 06:30
  Horimiya
  Tập 3
 • 07:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 2
 • 07:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 3
 • 08:00
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 5
 • 08:30
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 6
 • 09:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 8
 • 09:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 86
 • 10:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 87
 • 10:30
  Horimiya
  Tập 3
 • 11:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 2
 • 11:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 3
 • 12:00
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 5
 • 12:30
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 6
 • 13:00
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 8
 • 13:30
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 5
 • 14:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 33
 • • LIVE
  Horimiya
 • 15:00
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 2
 • 15:30
  Làm Lại Cuộc Đời!
  Tập 3
 • 16:00
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 5
 • 16:30
  Văn Phòng Thám Tử Gõ Kiến
  Tập 6
 • 17:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 37
 • 17:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 38
 • 18:00
  Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình
  Tập 6
 • 18:30
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 88
 • 19:00
  Hắc Diệp Ma Đạo Thư
  Tập 89
 • 19:30
  Chuyển Sinh Thành Kiếm
  Tập 9
 • 20:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 20:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4
 • 21:00
  Horimiya
  Tập 4
 • 21:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 34
 • 22:00
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 17
 • 22:30
  Thất Hình Đại Tội
  Tập 18
 • 23:00
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 3
 • 23:30
  Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Mới Từ Con Số 0 (Phần 2)
  Tập 4

Animax
Horimiya - Tập 3

14:30
06/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật