Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 49
 • 00:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 50
 • 01:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 15
 • 01:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 16)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 16)
 • 02:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 21
 • 02:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 8
 • 03:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 9
 • 03:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 2
 • 04:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 04:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 15)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 15)
 • 05:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 16)
  Kẻ Báo Thù Tokyo (Tập 16)
 • 05:30
  Horimiya
  Tập 9
 • • LIVE
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
 • 06:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 1
 • 07:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 13
 • 07:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 14
 • 08:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 08:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 09:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 20
 • 09:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 47
 • 10:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 48
 • 10:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 1
 • 11:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 13
 • 11:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 14
 • 12:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 12:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 13:00
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 20
 • 13:30
  Horimiya
  Tập 8
 • 14:00
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 3
 • 14:30
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 1
 • 15:00
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 13
 • 15:30
  Lupin Đệ Tam (Phần 6)
  Tập 14
 • 16:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 6
 • 16:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 7
 • 17:00
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 51
 • 17:30
  Cậu Bé Yêu Quái Kitaro (Phần 6)
  Tập 52
 • 18:00
  Horimiya
  Tập 9
 • 18:30
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 49
 • 19:00
  Người Hùng Trường Học Yêu Quái
  Tập 50
 • 19:30
  Kuroko: Tuyển Thủ Vô Hình
  Tập 21
 • 20:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 8
 • 20:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 9
 • 21:00
  Anh Hùng Kiến Quốc
  Tập 2
 • 21:30
  Fena: Công Chúa Hải Tặc
  Tập 4
 • 22:00
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 15
 • 22:30
  Kẻ Báo Thù Tokyo
  Tập 16
 • 23:00
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 8
 • 23:30
  Thám Tử Đã Chết
  Tập 9

Animax
Fena: Công Chúa Hải Tặc - Tập 3

06:00
18/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật