Sorry, this video is not available in your country.

ANTV Nhận Diện Tội Phạm

Yêu thích

Nhận Diện Tội Phạm

Thời gian chiếu: 22:30 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 10 phút

Chương trình tái hiện lại các vụ án có thật, từ đó lật tẩy phương thức thủ đoạn của tội phạm nhằm hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh và đối phó với tội phạm.