Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:20
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 3
 • 02:20
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 4
 • 03:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 12
 • 04:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 13
 • 05:05
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 14
 • 06:00
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại (Phần 1)
  Tập 13
 • 06:25
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại (Phần 1)
  Tập 14
 • 06:50
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 13
 • 07:15
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 14
 • 07:40
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 5
 • 08:35
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 6
 • 09:30
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 7
 • 10:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
  Tập 4
 • 11:10
  Người Bảo Vệ Sự Bình Đẳng Phần 3
  Tập
 • 13:05
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 36)
  Tập 6
 • 14:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3)
  Tập 7
 • 15:25
  Lính Mới (Phần 6)
  Tập 3
 • 16:20
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 8
 • 17:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 15
 • 18:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 16
 • • LIVE
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3)
  Tập 7
 • 20:50
  S.w.a.t. (Phần 7)
  Tập 6
 • 21:45
  Gran Turismo: Dựa Trên Câu Chuyện Có Thật
  Tập

AXN
Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3) - Tập 4

19:00
21/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật