Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 02:10
  Bước Ngoặt Số Phận (Phần 2)
  Tập 6
 • 02:40
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
  Tập 8
 • 04:20
  Macgyver (Phần 2)
  Tập 2
 • 05:10
  Biệt Đội Seal (Phần 2)
  Tập 5
 • 06:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14)
  Tập 22
 • • LIVE
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Mỹ (Phần 14 - Tập 2 3)
 • 09:20
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 4
 • 10:20
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6 - Tập 10)
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6 - Tập 10)
 • 11:10
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 8)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 8)
 • 12:05
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 9)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 9)
 • 13:00
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 17)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 17)
 • 13:55
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 9)
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 9)
 • 14:45
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 4
 • 15:45
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6 - Tập 10)
  Nữ Ngoại Trưởng (Phần 6 - Tập 10)
 • 16:35
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 9)
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 9)
 • 17:25
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 17)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 17)
 • 18:15
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 15)
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 15)
 • 19:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 9)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 9)
 • 20:05
  Vua Bọ Cạp
  Vua Bọ Cạp
 • 21:45
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 18)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 18)
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 16
 • 23:30
  Ánh Sáng
Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7
Thời gian chiếu: 18:05 01/06/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật