Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:45
  Máu Lạnh (Phần 2)
  Tập 2
 • 02:35
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 3
 • 03:25
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 4
 • 04:15
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 12
 • • LIVE
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
 • 06:00
  Đại Chiến Video Gây Sốt (Phần 1)
  Tập 3
 • 06:30
  Đại Chiến Video Gây Sốt (Phần 1)
  Tập 4
 • 07:00
  Siêu Nhiên (Phần 15)
  Tập 15
 • 07:55
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 4
 • 08:45
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 9)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 9)
 • 09:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 10
 • 10:25
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 3)
 • 11:15
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 4)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 4)
 • 12:05
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 12)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 12)
 • 13:00
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 3
 • 13:50
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 4
 • 14:40
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 8
 • 15:30
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 3
 • 16:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 4
 • 17:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 9
 • 18:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 10
 • 19:00
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 4)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 4)
 • 19:55
  Bắt Giữ (Phần 1 - Tập 3)
  Bắt Giữ (Phần 1 - Tập 3)
 • 20:50
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 2
 • 21:45
  Quỷ Dữ
  Tập 1
 • 23:20
  Siêu Nhiên (Phần 15)
  Tập 15
Biệt Đội Seal (Phần 2)
Thời gian chiếu: 08:30 29/09/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật