Sorry, this video is not available in your country.

AXN Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 10)

Yêu thích

Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 10)

Thời gian chiếu: 21:45 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Đây là series về chủ đề quân sự theo bước cuộc sống, quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ.