Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 15
 • 02:15
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 16
 • 03:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 12
 • 04:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 13
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 14
 • 06:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 3
 • 06:50
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 4
 • 07:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 17
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13)
  Tập 18
 • 09:20
  Fbi (Phần 5)
  Tập 9
 • 10:10
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 14
 • 11:00
  Trở Về Trái Đất
  Tập 1
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 1
 • 13:40
  Fbi (Phần 5)
  Tập 9
 • 14:30
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 4
 • 15:20
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 3
 • 16:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 4
 • 17:10
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 15
 • 18:05
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 16
 • 19:00
  Fbi (Phần 5)
  Tập 9
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 1
 • 20:50
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 4
 • 21:45
  Vùng Đất Ma Quái: Kiếp Sau
  Tập 1
 • 23:30
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 9

AXN
Trở Về Trái Đất - Tập 1

23:35
03/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật