Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 13
 • 01:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 19
 • 02:20
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Tập 9
 • 03:15
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 9
 • 04:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 1
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 13
 • 06:00
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Tập 9
 • 06:50
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 1
 • 07:40
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 9
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 14
 • 09:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 19
 • 10:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 1
 • 11:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 14)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 14)
 • 11:55
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 9
  S.w.a.t. (Phần 4)
 • 12:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 19
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 14
 • 14:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 14)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 14)
 • 15:30
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 9
  S.w.a.t. (Phần 4)
 • 16:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 13)
  Tập 1
 • 17:15
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 20
 • 18:05
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 2)
  Tập 5
 • 19:00
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Tập 10
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 15)
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2 - Tập 15)
 • 20:50
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 10
 • • LIVE
  Fbi (Phần 5)
 • 22:40
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 10
 • 23:35
  Fbi (Phần 5)
  Tập 10

AXN
Fbi (Phần 5) - Tập 10

21:45
08/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật