Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 5
 • 01:25
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 5
 • 02:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 9
 • 03:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 10
 • 04:10
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 5
 • 05:05
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 5
 • 06:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 15
 • 06:50
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 11
 • 07:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 12
 • 08:30
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 1)
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 1)
 • 09:25
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 5)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 5)
 • 10:15
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 15)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 15)
 • 11:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 12)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 12)
 • 12:00
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 1)
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 1)
 • 12:55
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 11)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 11)
 • 13:45
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 12
 • 14:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 12
 • 15:30
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 15)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 15)
 • 16:20
  Danh Sách Đen (Phần 5)
  Tập 2
 • 17:10
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 6)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 6)
 • • LIVE
  Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1- Tập 3)
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 12
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 13)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 13)
 • 20:50
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 22)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 22)
 • 21:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 15)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11 - Tập 15)
 • 22:40
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 16
 • 23:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  Tập 15
Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 10)
Thời gian chiếu: 18:05 13/07/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật