Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:30
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 6
 • 02:25
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 7
 • 03:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
  Tập 18
 • 04:10
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 13
 • 05:05
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 1
 • 06:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 6
 • 07:00
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 7
 • 08:00
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 17
 • 08:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 35
 • 09:50
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
  Tập 18
 • 10:45
  Danh Sách Đen (Phần 8)
  Tập 3
 • 11:40
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 5
 • 12:35
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 7
 • 13:30
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 17
 • 14:25
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4)
  Tập 19
 • 15:20
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 6
 • 16:15
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 6
 • 17:10
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  Tập 17
 • 18:05
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 7
 • 19:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 8)
  Tập 5
 • 19:55
  Macgyver (Phần 5)
  Tập 6
 • 20:50
  Danh Sách Đen (Phần 8)
  Tập 3
 • 21:45
  Hận Thù - Phần 2
 • 23:50
  Biệt Đội Seal (Phần 4)
  Tập 6
Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 09:25 05/07/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật