Sorry, this video is not available in your country.

AXN Cảnh Sát Chicago (Phần 2 - Tập 7)

Yêu thích

Cảnh Sát Chicago (Phần 2 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 09:35 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim là câu chuyện về một đơn vị thuộc phòng cảnh sát Chicago chiến đấu không ngừng với các hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn lậu thuốc phiện, giết người và hơn thế nữa. Mỗi thành viên đều có bí mật riêng của mình. Họ sẽ kết hợp với nhau và giải quyết bí mật riêng của mình như thế nào?