Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 5
 • 01:30
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 6
 • 02:25
  Cuộc Chiến Của Những Cô Bạn Thân Cũ (Phần 1)
  Tập 7
 • 03:15
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 10
 • 04:05
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 5
 • 05:05
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 6
 • 06:00
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:55
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12)
  Tập 6
 • • LIVE
  Bước Ngoặt Số Phận (Phần 2)
 • 08:35
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 7
 • 09:25
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 2
 • 10:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  Tập 9
 • 11:10
  Cuộc Chiến Của Những Cô Bạn Thân Cũ (Phần 1)
  Tập 8
 • 12:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 2)
  Tập 8
 • 12:50
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 2
 • 13:45
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 7
 • 14:35
  Tìm Kiếm Tài Năng Nước Anh (Phần 12)
  Tập 6
 • 15:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  Tập 9
 • 16:40
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 3
 • 17:35
  Danh Sách Đen (Phần 8)
  Tập 3
 • 18:30
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 8
 • 19:25
  Thưởng Ngoạn Xứ Sở Niigata
  Tập 2
 • 19:55
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 5
 • 20:50
  Chôn Giấu Trong Sân Nhà (Phần 1)
  Tập 2
 • 21:45
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 8
 • 22:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  Tập 10
 • 23:35
  Cưỡng Đoạt (Phần 2)
  Tập 8
Cảnh Sát Chicago (Phần 5 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 12:00 14/01/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật