Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Phần 9)
  Tập 9
 • 02:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Phần 9)
  Tập 10
 • 03:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 15
 • 04:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 16
 • 05:05
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 10
 • 06:00
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Tập 22
 • 06:45
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 12
 • 07:35
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
  Tập 1
 • 08:25
  Lính Mới (Phần 4)
  Tập 18
  Lính Mới (Phần 4)
 • 09:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 16
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 12
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 11:05
  Alex Rider (Phần 2)
  Tập 8
  Alex Rider (Phần 2)
 • 12:00
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
  Tập 1
 • 12:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 16
 • 13:40
  Lính Mới (Phần 4)
  Tập 18
  Lính Mới (Phần 4)
 • 14:35
  Alex Rider (Phần 2)
  Tập 8
  Alex Rider (Phần 2)
 • 15:30
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
  Tập 1
 • 16:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 8
 • 17:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 17
 • 18:05
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 11
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 1
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 1
 • 20:50
  Fbi (Phần 4)
  Tập 2
 • 21:45
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
  Tập 2
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
 • 22:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 13
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 23:35
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
  Tập 2

AXN
Vùng Đất Ma Quái: Kiếp Sau - Tập 1

23:40
24/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật