Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Vùng Nước Nông
  Tập 1
 • 01:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Phần 9)
  Tập 11
 • 02:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York (Phần 9)
  Tập 12
 • 03:30
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 11
 • 04:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 20
 • 05:10
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 21
 • 06:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 5
 • 06:45
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 15
 • 07:35
  Fbi (Phần 4)
  Tập 6
 • 08:25
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 1
 • 09:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 21
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 15
 • 11:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 5
 • • LIVE
  Fbi (Phần 4)
 • 12:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 21
 • 13:40
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 1
 • 14:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 5
 • 15:30
  Fbi (Phần 4)
  Tập 6
  Fbi (Phần 4)
 • 16:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 9
 • 17:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
 • 18:05
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 12
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 6
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 6
 • 20:50
  Fbi (Phần 4)
  Tập 7
  Fbi (Phần 4)
 • 21:45
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
  Tập 3
 • 22:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 16
 • 23:35
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
  Tập 3

AXN
Fbi (Phần 4) - Tập 6

12:00
02/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật