Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 1
 • 01:25
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
 • 02:20
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 6
 • 03:15
  Fbi (Phần 4)
  Tập 7
 • • LIVE
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 05:05
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 1
 • 06:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 6
 • 06:45
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 16
 • 07:35
  Fbi (Phần 4)
  Tập 7
 • 08:25
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 2
 • 09:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 16
 • 11:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 6
 • 11:50
  Fbi (Phần 4)
  Tập 7
  Fbi (Phần 4)
 • 12:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2)
  Tập 22
 • 13:30
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 2
 • 14:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 6
 • 15:20
  Fbi (Phần 4)
  Tập 7
  Fbi (Phần 4)
 • 16:15
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 16
 • 17:10
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 1
  S.w.a.t. (Phần 1)
 • 18:05
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
  Tập 3
  Đảo Ảo Mộng (Phần 2)
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 7
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 7
 • 20:50
  Fbi (Phần 4)
  Tập 8
  Fbi (Phần 4)
 • 21:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 19
 • 22:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 17
 • 23:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 19

AXN
Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5) - Tập 16

04:10
03/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật