Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
 • 02:20
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Tập 12
 • 03:15
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 12
 • 04:10
  Người Thay Thế (Phần 1)
  Tập 13
 • 05:05
  Alex Rider (Phần 1)
  Tập 1
 • 06:00
  Không Thể Nào Quên (Phần 4)
  Tập 11
 • 06:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 4)
  Tập 12
 • 07:30
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Tập 13
 • 08:20
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 35
 • 08:50
  Hudson Và Rex (Phần 4)
  Tập 10
 • 09:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
  Tập 1
 • 10:35
  Người Nhện: Xa Nhà
  Tập
 • 12:50
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 13
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 13:40
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 14
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 14:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3)
  Tập 2
 • 15:25
  Lính Mới (Phần 6)
  Tập 1
 • 16:20
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 20
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
 • 17:10
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Tập 11
 • 18:05
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 34)
  Tập 12
 • 19:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 3)
  Tập 1
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 3)
  Tập 2
 • 20:50
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 20
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
 • 21:45
  Gran Turismo: Dựa Trên Câu Chuyện Có Thật
  Tập

AXN
Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2) - Tập 11

01:25
25/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật