Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 35)
  Tập 2
 • 01:15
  Thuyền Trưởng Phillips
  Tập
 • 03:45
  Những Môn Thể Thao Kỳ Lạ (Phần 16)
  Tập 2
 • 04:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 29
 • 05:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 30
 • 06:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Tập 15
 • 06:45
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
 • 07:35
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 9
 • 08:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 9)
  Tập 4
 • 09:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 10:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
 • 11:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 16
 • 11:50
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 9
 • • LIVE
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 9)
  Tập 4
 • 14:30
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 16
 • 15:20
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 9
 • 16:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 9
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
 • 17:10
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 1
  S.w.a.t. (Phần 1)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
  Tập 5
 • 19:00
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Tập 16
 • 19:55
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 17
 • 20:50
  Lính Mới: Fbi (Phần 1)
  Tập 10
 • 21:45
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 5)
  Tập 5
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 5)
 • 22:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
  Tập 10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 14)
 • 23:35
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 5)
  Tập 5

AXN
Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13) - Tập 30

12:45
24/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật