Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2)
  14
 • 01:25
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  8
 • 02:20
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  17
 • 03:15
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  18
 • 04:10
  Bản Năng (Phần 1)
  9
 • 05:05
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
  7
 • 06:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  19
 • • LIVE
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  16
 • 08:30
  Bản Năng (Phần 1)
  9
 • 09:20
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 7)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 7)
 • 10:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 16)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 16)
 • 11:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 16)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 16)
 • 11:50
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 9)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 9)
 • 12:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  19
 • 13:35
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  20
 • 14:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 16)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 16)
 • 15:25
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 16)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 16)
 • 16:15
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 10)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 10)
 • 17:10
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 8)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 8)
 • 18:05
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
  5
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 17)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 17)
 • 19:55
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 14)
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 14)
 • 20:50
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
 • 21:45
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 20)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 20)
 • 22:40
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5 - Tập 1)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5 - Tập 1)
 • 23:35
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  20
Chiến Binh Ninja Mỹ (phần 8)
Thời gian chiếu: 07:40 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật