Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Siêu Nhiên (Phần 15)
  Tập 19
 • 01:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10)
  Tập 17
 • 02:20
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 5
 • 03:15
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 6
 • 04:10
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 7
 • 05:10
  Máu Lạnh (Phần 2)
  Tập 6
 • 06:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 6
 • 06:55
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1)
  Tập 7
 • 07:55
  Danh Sách Đen (Phần 6)
  Tập 1
 • 08:50
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 10
 • 09:40
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3 - Tập 1)
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3 - Tập 1)
 • 11:25
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1 - Tập 7)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 1 - Tập 7)
 • 12:25
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 5)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 5)
 • 13:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 6
 • 14:15
  Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
  Tập 1
 • 16:00
  Cưỡng Đoạt (Phần 1)
  Tập 10
 • 16:50
  Danh Sách Đen (Phần 6)
  Tập 2
 • 17:45
  Macgyver (Phần 4 - Tập 8)
  Macgyver (Phần 4 - Tập 8)
 • 18:35
  Dự Án Go
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  Tập 15
 • 19:55
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32)
  Tập 6
 • 20:50
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 12)
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 12)
 • 21:45
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 8
 • • LIVE
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10)
 • 23:35
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 8
Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 8 - Tập 25)
Thời gian chiếu: 12:50 09/04/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật