Sorry, this video is not available in your country.

AXN Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)

Yêu thích

Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)

Thời gian chiếu: 19:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Chiến Binh Ninja Mỹ là một trong những chương trình truyền hình thực tế về thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ dựa trên show truyền hình Sasuke của Nhật Bản. Chương trình dành cho những ai yêu thích sự kịch tính và muốn thử thách giới hạn của bản thân.