Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi - Phần 2
  Prod Year 2000
 • 02:40
  Đảo Ảo Mộng (Phần 1)
  Once Upon A Time In Havana
 • 03:30
  Đảo Ảo Mộng (Phần 1)
  Quantum Entanglement
 • 04:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Spirited Away
 • 05:10
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Butterfly Effect
 • 06:00
  Cú Ngã (Phần 9)
  In Queso Emergency
 • 06:55
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Run-Hide-Fight
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 07:50
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crushed
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 08:45
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Butterfly Effect
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 09:40
  Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
  Prod Year
 • 11:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Bonafides
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 12:40
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Run-Hide-Fight
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 13:35
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Butterfly Effect
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 14:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
  Crushed
  Đội Điều Tra Hiện Trường New York
 • 15:25
  Cú Ngã (Phần 9)
  In Queso Emergency
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 16:20
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
  Run-Hide-Fight
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 3)
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
  Brotherhood
  Không Thể Nào Quên (Phần 1)
 • 18:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Episode 12
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
 • • LIVE
  Cú Ngã (Phần 9)
 • 19:55
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
  Pandora's Box
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 13)
 • 20:50
  Macgyver (Phần 5)
 • 21:45
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
  Signals Crossed
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
 • 22:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
  Episode 12
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
 • 23:35
  Cảnh Sát Tân Binh (Phần 1)
  Signals Crossed
Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 2 - Tập 9)
Thời gian chiếu: 16:05 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đón xem những đặc vụ của Cục điều tra Tội phạm Hải quân cơ sở Hawaii cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và đất nước trong khi điều tra các vụ án đầy mạo hiểm liên quan đến quân nhân và an ninh quốc gia tại hòn đảo thiên đường.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật