Sorry, this video is not available in your country.

AXN Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)

Yêu thích

Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)

Thời gian chiếu: 18:05 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Kết hợp giữa yếu tố quân sự và điều tra phá án, bộ phim kể về đơn vị đặc biệt đóng ở LA của Cục điều tra tội phạm hải quân... chuyên điều tra các vụ án mật liên quan đến an ninh của nước Mỹ.