Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 2
 • 01:25
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 1
 • 02:20
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 7
 • 03:15
  Fbi (Phần 4)
  Tập 8
 • 04:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 17
 • 05:05
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 2
 • 06:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 7
 • 06:45
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 17
 • 07:35
  Fbi (Phần 4)
  Tập 8
 • 08:20
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 3
 • 09:15
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 1
  S.w.a.t. (Phần 1)
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 17
 • 11:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 7
 • 11:55
  Fbi (Phần 4)
  Tập 8
  Fbi (Phần 4)
 • 12:45
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 1
  S.w.a.t. (Phần 1)
 • 13:40
  Chính Đạo (Phần 1)
  Tập 3
 • 14:35
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 7
 • 15:30
  Fbi (Phần 4)
  Tập 8
  Fbi (Phần 4)
 • 16:20
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 17
 • 17:15
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Tập 2
  S.w.a.t. (Phần 1)
 • • LIVE
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14)
 • 19:00
  Danh Sách Đen (Phần 10)
  Tập 8
  Danh Sách Đen (Phần 10)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 12)
  Tập 8
 • 20:50
  Fbi (Phần 4)
  Tập 9
  Fbi (Phần 4)
 • 21:45
  Lính Mới (Phần 4)
  Tập 19
 • 22:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 18
 • 23:35
  Lính Mới (Phần 4)
  Tập 19

AXN
Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 14) - Tập 19

18:05
04/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật