Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
  Tập 4
 • 01:20
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 3
 • 02:20
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 14
 • 03:15
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 15
 • 04:10
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 16
 • 05:05
  Máu Lạnh (Phần 2)
  Tập 2
 • 06:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 7
 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 13
 • 07:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 14
 • 08:30
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 16)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 16)
 • 09:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 13)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 13)
 • 10:10
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 9
 • 11:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 11
 • 11:50
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 16
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10 - Tập 13)
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10 - Tập 13)
 • 13:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 10)
  Tập 14
 • 14:35
  Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
  Tập 11
 • 15:30
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 7)
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1 - Tập 7)
 • 16:20
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 9
 • 17:10
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 14
 • 18:05
  Macgyver (Phần 4 - Tập 4)
  Macgyver (Phần 4 - Tập 4)
 • 19:00
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  Tập 8
 • 19:55
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 2)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 2)
 • 20:50
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 8)
  Cứu Hỏa Chicago (Phần 4 - Tập 8)
 • 21:45
  Bắt Giữ (Phần 1)
  Tập 4
 • 22:40
  Danh Sách Đen (Phần 7)
  Tập 10
 • • LIVE
  Bắt Giữ (Phần 1)
Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 3)
Thời gian chiếu: 10:20 30/05/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật