Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  16
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  14
 • 08:30
  Bản Năng (Phần 1)
  7
 • 09:20
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
  5
 • 10:10
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
 • 11:05
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
 • 12:00
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 7)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 7)
 • 12:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  15
 • 13:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  16
 • 14:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
 • 15:25
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 19)
 • 16:20
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 8)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 8)
 • 17:10
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 6)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 6)
 • 18:05
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 15)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 15)
 • 19:55
  Vùng Đất Âm Nhạc (Phần 1)
  5
 • 20:50
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
 • 21:45
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 13)
 • 22:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 15)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 10 - Tập 15)
 • 23:35
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
  13
Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10 - Tập 22)
Thời gian chiếu: 14:40 09/04/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật