Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
 • 02:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  9
 • 03:30
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  10
 • 04:20
  Bản Năng (Phần 1)
  6
 • 05:10
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9)
  4
 • 06:00
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  11
 • 06:50
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  12
 • 07:40
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9)
  13
 • 08:30
  Bản Năng (Phần 1)
  6
 • 09:20
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 4)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 4)
 • 10:10
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 10)
  Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 10)
 • 11:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 13)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 13)
 • 11:55
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 6)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:45
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  11
 • 13:40
  Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 9)
  12
 • 14:35
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 6)
 • 15:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 13)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 13)
 • 16:20
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 7)
  Bản Năng (Phần 1 - Tập 7)
 • 17:10
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 5)
  Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 9 - Tập 5)
 • 18:05
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 3)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32 - Tập 3)
 • 19:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 9 - Tập 14)
 • 19:55
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 13)
  Đội Chiến Binh Ninja (Phần 2 - Tập 13)
 • 20:50
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  8
 • 21:45
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
  Bia Đỡ Đạn (Phần 2 - Tập 7)
 • 22:40
  Vua Bọ Cạp (Tập 1)
  Vua Bọ Cạp (Tập 1)
Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 8)
Thời gian chiếu: 16:20 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật