Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 7
 • 01:25
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 7
 • 02:20
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 13
 • 03:15
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 14
 • 04:10
  Nhân Chứng Hiện Tượng Siêu Nhiên: Nỗi Kinh Hoàng Có Thật (Phần 5)
  Tập 7
 • 05:05
  Biệt Đội Seal (Phần 3)
  Tập 7
 • 06:00
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 17
 • 06:50
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 15
 • 07:40
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 16
 • 08:30
  Danh Sách Đen (Phần 5)
  Tập 3
  Danh Sách Đen (Phần 5)
 • 09:25
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 7)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 7)
 • 10:20
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 17
 • • LIVE
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31 - Tập 7)
 • 12:05
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 3)
  Danh Sách Đen (Phần 5 - Tập 3)
 • 12:55
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9)
  Tập 15
 • 13:45
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 16)
  Gia Đình Cảnh Sát (Phần 9 - Tập 16)
 • 14:35
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31)
  Tập 7
 • 15:30
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 17)
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6 - Tập 17)
 • 16:20
  Danh Sách Đen (Phần 5)
  Tập 4
 • 17:15
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 8)
  Biệt Đội Seal (Phần 3 - Tập 8)
 • 18:05
  Macgyver (Phần 4 - Tập 10)
  Macgyver (Phần 4 - Tập 10)
 • 19:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31 - Tập 8)
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 31 - Tập 8)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 15)
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 10 - Tập 15)
 • 20:50
  Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
  Tập 9
 • 21:45
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 1)
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2 - Tập 1)
 • 22:45
  Cảnh Sát Chicago (Phần 6)
  Tập 18
 • 23:35
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.a. (Phần 2)
  Tập 1
Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 16)
Thời gian chiếu: 14:45 05/07/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật