Sorry, this video is not available in your country.

AXN Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 6)

Yêu thích

Danh Sách Đen (Phần 7 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 18:00 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Cựu đặc vụ của chính phủ Raymond là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú. Anh đồng thời đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI.