Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 9
 • 01:25
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 12
 • 02:20
  Y Tá (Phần 2)
  Tập 7
 • 03:15
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 13
 • 04:10
  Không Thể Nào Quên (Phần 2)
  Tập 12
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 9
 • 06:00
  Y Tá (Phần 2)
  Tập 7
 • 06:50
  Không Thể Nào Quên (Phần 2)
  Tập 12
 • 07:35
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 13
 • 08:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 10
 • 09:15
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 12
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 10:10
  Không Thể Nào Quên (Phần 2)
  Tập 12
 • 11:00
  Danh Sách Đen (Phần 9)
  Tập 20
  Danh Sách Đen (Phần 9)
 • • LIVE
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 12:45
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 12
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Tập 10
 • 14:30
  Danh Sách Đen (Phần 9)
  Tập 20
  Danh Sách Đen (Phần 9)
 • 15:20
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 13
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 16:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 2)
  Tập 12
 • 17:10
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
  Tập 13
  Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 13)
 • 18:05
  Fbi (Phần 6)
  Tập 3
 • 19:00
  Y Tá (Phần 2)
  Tập 8
  Y Tá (Phần 2)
 • 19:55
  Danh Sách Đen (Phần 9)
  Tập 21
  Danh Sách Đen (Phần 9)
 • 20:50
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
  Tập 14
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5)
 • 21:45
  Người Bảo Vệ Sự Bình Đẳng Phần 3
  Tập
 • 23:40
  Không Thể Nào Quên (Phần 2)
  Tập 13

AXN
Cảnh Sát Tập Sự (Phần 5) - Tập 13

11:50
29/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật