Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:25
  Kẻ Hủy Diệt: Cứu Rỗi
  Tập 1
 • 02:30
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 13
 • 03:20
  Cú Ngã (Phần 9)
  Tập 14
 • 04:15
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 15
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 16
 • • LIVE
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
 • 06:50
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 11
 • 07:40
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 6
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 11
 • 09:20
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 16
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 11
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
 • 11:00
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2)
  Tập 11
 • 11:55
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 6
  S.w.a.t. (Phần 4)
 • 12:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 16
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 10)
  Tập 11
 • 14:30
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2)
  Tập 11
 • 15:25
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 6
  S.w.a.t. (Phần 4)
 • 16:15
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 11
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
 • 17:10
  Đội Điều Tra Hiện Trường: New York (Phần 7)
  Tập 17
 • 18:00
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại
  Tập 3
 • 18:30
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại
  Tập 4
 • 19:00
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Tập 7
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
 • 19:55
  Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 2)
  Tập 12
 • 20:50
  S.w.a.t. (Phần 4)
  Tập 7
 • 21:45
  Fbi: Đơn Vị Truy Nã (Phần 4)
  Tập 9
 • 22:40
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 3)
  Tập 12
 • 23:35
  Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại
  Tập 3

AXN
Biệt Đội Seal (Phần 6) - Tập 6

06:00
05/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật