Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  In Plane Sight
 • 01:25
  Không Thể Nào Quên (Phần 3)
  Fire And Ice
 • 02:20
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 33)
  Ready To Restart The Race
 • 03:15
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Vendetta
 • 04:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Bad Moon
 • 05:05
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  In Plane Sight
 • 06:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 33)
  Ready To Restart The Race
 • 06:50
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Bad Moon
 • 07:40
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Vendetta
 • 08:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Bad Seed
 • 09:20
  Không Thể Nào Quên (Phần 3)
  Fire And Ice
 • 10:10
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Bad Moon
 • • LIVE
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
 • 11:55
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Vendetta
 • 12:50
  Không Thể Nào Quên (Phần 3)
  Fire And Ice
 • 13:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Bad Seed
 • 14:35
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
  One Point One Million Followers
 • 15:25
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Vendetta
 • 16:20
  Cảnh Sát Tập Sự (Phần 2)
  Bad Moon
 • 17:15
  Không Thể Nào Quên (Phần 3)
  True Identity
 • 18:05
  Lính Mới (Phần 5)
  Episode 18
  Lính Mới (Phần 5)
 • 19:00
  Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 33)
  Stairway To Hell
 • 19:55
  Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 1)
  Snakes
 • 20:50
  S.w.a.t. (Phần 1)
  Hunted
 • 21:45
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Strange Bedfellows
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
 • 22:40
  Biệt Đội Seal (Phần 6)
  Aces And Eights
 • 23:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường: Miami (Phần 8)
  Bad Seed
Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 2)
Thời gian chiếu: 15:25 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Phần 2 của sê-ri nổi tiếng toàn cầu mở ra một chương mới ở Las Vegas, thành phố nơi mọi thứ bắt đầu.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật